ZAHTJEV ZA POSEBNU MJERU

Napomena: Da bi zahtjev bio uzet u razmatranje, molimo da rubrike označene zvjezdicom * obavezno popunite

1.

2.

3.

4. Razlozi za posebnu mjeru:
*Kao razlog zbog kog nisam u mogućnosti plaćati kreditne obaveze po važećim uslovima zbog posljedica pandemije Covid-19 (možete odabrati i označiti jedan ili više razloga)
1) Uručen mi je otkaz od poslodavca zbog posljedica pandemije Covid-192) Smanjena mi je osnovna plata zbog ugroženosti poslodavca pandemijom Covid-193) Osnovna plata mi nije isplaćena zbog ugroženosti poslodavca pandemijom Covid-194) U karantinu sam ili obaveznoj izolaciji5) Onemogućen mi je dolazak/povratak u BiH

5. Ako ste kao razlog naveli probleme sa ličnim primanjima, molimo da odgovorite na pitanja:
*Vaš prosječan iznos osnovne plate u periodu 3 mjeseca prije nastupanja pandemije Covid-19 je iznosio KM

*Od momenta proglašenja pandemije Covid-19, osnovna plata vam je smanjena za KM:

6. U kontaktu sa nadležnim kreditnim službenikom MKD Zdravo i na osnovu informacija objavljenih putem internet stranice www.zdravo.org o mogućim posebnim mjerama u MKD Zdravo za odobravanje olakšica klijentima u izmirenju kreditnih obaveza s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja „Covid-19“, izjavljujem sljedeće:

Da bi u narednom periodu moje obaveze prema MKD Zdravo bile uredno izmirene smatram da mi je u ovom trenutku potrebna dole navedena privremena mjera (možete označiti jednu ili obe opcije):
1) Privremeno umanjenje mjesečnih kreditnih obaveza ili privremena odgoda plaćanja kreditnih obaveza.*
2) Odobravanje dodatnog iznosa mikrokredita za prevazilaženje trenutnih poteškoća sa likvidnošću.

7. Ukoliko ste zbog negativnog uticaja Covid-19 zatražili olakšice kod drugih banaka i/ili mikrokreditnih organizacija (MKO) molimo da navedete nazive onih, koji su vam odobrili olakšice:

8. Prije slanja ovog zahtjeva u MKD Zdravo, potvrđujem da su mi poznate mogućnosti korištenja posebnih mjera propisanih Odlukom o privremenim mjerama mikrokreditnim organizacijama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „Covid-19“, koja je donesena od strane Agencije za bankarstvo Republike Srpske i koja je objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske br. 89/20 od 10.9.2020. godine i br. 22/21 od 18.3.2021. godine.

9. O prihvatanju ponude MKD Zdravo povodom ovog zahtjeva za posebnom mjerom, izjasniću se pisanom izjavom prije njenog odobrenja.

10. Dajemsaglasnost *MKD ZDRAVO za provjeru mojih kreditnih zaduženja kod nadležnih institucija (CRK-CBBiH), ukoliko bude potrebno za rješavanje ovog zahtjeva.

Translate »